Projektowanie
Możliwości | Koncepcje i projektowanie

KONCEPCJA I PROJEKTOWANIE


Klienci firmy Stamar czerpią korzyści z naszego wieloletniego doświadczenia popartego zrealizowanymi wcześniej projektami, których wartość jest liczona w milionach zł. Wartość dodana zaczyna się od naszej pomysłowości w tworzeniu nowych rozwiązań oraz doświadczenia w projektowaniu, które skracają czas realizacji, generują oszczędności i minimalizują późniejsze zmiany w projekcie.

Wczesne zaangażowanie
Współpraca z klientami i zespołem projektowym na wczesnych etapach inwestycji pozwala firmie Stamar na realizacje założonych celów projektowych i spełnienie oczekiwań klientów. Zaangażowanie naszego zespołu koncepcyjnego obejmuje wkład ekspertów z dziedziny mechaniki, automatyki, planowania i zakupów aby zapewnić niezawodność i funkcjonalność wszystkich najważniejszych elementów projektu przed rozpoczęciem konstrukcji. Zespół projektowy Stamar zaczyna swoja prace na etapie projektowania i nie zaprzestaje aż do jego realizacji. Dzięki temu występuje ciągłość między projektowaniem a konstruowaniem, tak aby decyzje podjęte w fazie projektowania były odpowiednio wdrażane podczas realizacji. Efektem końcowym jest ekspertyza uwzględniająca wycenę, terminy wykonania oraz wykorzystanie materiałów dostarczających produkt o najwyższej wartości dla klienta.

Koncepcja i projektowanie to przede wszystkim:

• Wstępna wycena budżetu

• Aktualizacja cen

• Kontrola jakości

• Harmonogram
• Gwarantowana cena maksymalna

• Dobór optymalnych komponentów

• Wybór dostawców i podwykonawców

• Porady dotyczące jakości i dostępności materiałów

Copyright © Stamar 2010
Designed by Dawid Pogoda